Dạy thiết kế website

Photoshop cho thiết kế Web – Thiết kế giao diện Web:

 • Tạo Button Web
 • Tạo Banner Web
 • Tạo các loại Menu
 • Tạo Gallery – Layout Website
 • Giới thiệu Layout Web
 • Qui trình thiết kế – Sơ đồ lưới trong Layout Web
 • Đường nét, mảng hình, hình ảnh
 • Màu sắc trong Layout Web
 • Text trong Layout Web
 • Tạo nền, bố cục nhịp trong Layout Web

Phát triển Website :

 • Giới thiệu, HTML cơ bản
 • CSS cơ bản
 • Xây dựng Layout Web và cắt Layout từ Photoshop sang HTML
 • Tìm hiểu HTML5
 • Tìm hiểu CSS3
 • Giới thiệu JavaScript
 • Tìm hiểu JQuery
 • Các dạng Template
 • Hoàn chỉnh ứng dụng và public Website lên Host

Thiết kế Web động với Animation CSS3:

 • Tổng quan Animation
 • Kết hợp hiệu ứng cho đối tượng
 • Hiệu ứng chuyển trang
 • Thiết kế Banner
 • Các dạng Banner
 • Diễn hoạt Animation nâng cao

Thiết kế Web cho thiết bị di động (Responsive Web với Bootstrap).

Làm quen và học cách sử dụng WordPress, Drupal, CakePHP, Laravel, NodeJS…

Để lại lời nhắn